De genezing in Kana

 

De genezing in Kana

Er was daar een hoveling uit Kafarnaüm wiens zoon ziek was. Omdat hij gehoord had dat Jezus uit Judea naar
Galilea was teruggekeerd, was hij naar hem toe gekomen, en nu vroeg hij of Jezus mee wilde gaan om zijn
zoon, die op sterven lag, te genezen. - Johannes 4: 46,47
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Druk en stress zijn als onkruid. Wied het uit met Gods liefde en vrede.