De genezing van een bezetene

 

De genezing van een bezetene

Jezus vroeg hem: ‘Hoe heet je?’ Hij antwoordde: ‘Legioen’ – er woonden namelijk veel demonen in
hem. Ze smeekten hem hun niet te bevelen naar de onderwereld te gaan. Op de berghelling liep op
dat ogenblik een grote kudde varkens te grazen, en de demonen smeekten Jezus om hun toe te staan
hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. - Lucas 8: 30-32 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

In iets anders geloven dan jezelf vereist een zekere moed. Toch kunnen de mensen die vertrouwen op God je vertellen dat je juist door op Hem te bouwen meer moed en vrede in je hart zult vinden.