De genezing op de sabbat

 

De genezing op de sabbat

Er was daar ook een vrouw die al achttien jaar bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Ze
was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan. Toen Jezus haar zag, riep hij haar
bij zich en zei tegen haar: ‘U bent verlost van uw ziekte,’ en hij legde haar de handen op. Meteen
ging ze rechtop staan en loofde God. - Lucas 13: 11, 12
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

In iets anders geloven dan jezelf vereist een zekere moed. Toch kunnen de mensen die vertrouwen op God je vertellen dat je juist door op Hem te bouwen meer moed en vrede in je hart zult vinden.