Jezus predikt vanaf een boot

 

Jezus predikt vanaf een boot

Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. Er kwam een grote
mensenmassa om hem heen staan, en daarom ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte
op de oever bleef. Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen. - Matteüs 13: 1-3
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Wil je winnen?

Wees dan bereid om je volledig in te zetten.