Jezus loopt over het water (1)

 

Jezus loopt over het water

 Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet
komen.’ Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe.
- Matteüs 14: 28, 29
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Er is niets dat God niet begrijpen kan.