Jezus ontmoet Mozes en Elia

 

Jezus ontmoet Mozes en Elia

Terwijl Jezus aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding
stralend wit. Opeens stonden er twee mannen met hem te praten: het waren Mozes en Elia, die
in hemelse luister verschenen waren. - Lucas 9: 29-31
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

In iets anders geloven dan jezelf vereist een zekere moed. Toch kunnen de mensen die vertrouwen op God je vertellen dat je juist door op Hem te bouwen meer moed en vrede in je hart zult vinden.