De boodschappers van Cornelius

 
De boodschappers van Cornelius
‘Er zijn hier drie mannen die naar je op zoek zijn. Ga meteen naar beneden en ga zonder aarzelen
met hen mee, want ik heb hen gezonden.’ Petrus ging naar beneden en zei tegen de mannen: ‘Ik
ben degene die u zoekt. Wat is de reden van uw komst?’ - Handelingen 10: 19-21 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Er is niets dat God niet begrijpen kan.