Saulus kan weer zien

 

Saulus kan weer zien

 Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: ‘Saul, broeder,
ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te
zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de heilige Geest.’ Handelingen 9: 17 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Geef vandaag liefde. Wees lief voor anderen. Wees lief voor je gezin. Wees lief voor God. Hij zal ervoor zorgen dat je genoeg liefde hebt en Hij geeft je er meer voor terug dan je ooit zou kunnen weggeven.