Saulus kan weer zien

 

Saulus kan weer zien

 Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: ‘Saul, broeder,
ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te
zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de heilige Geest.’ Handelingen 9: 17 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Soms moet je in goed vertrouwen een stap in de juiste richting zetten en dan zal God je tegemoet komen. Hij zal doen wat jij niet kunt.