Saulus kan weer zien

 

Saulus kan weer zien

 Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: ‘Saul, broeder,
ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te
zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de heilige Geest.’ Handelingen 9: 17 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

In iets anders geloven dan jezelf vereist een zekere moed. Toch kunnen de mensen die vertrouwen op God je vertellen dat je juist door op Hem te bouwen meer moed en vrede in je hart zult vinden.