De kamerling

 

De kamerling

De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’ Filippus haastte zich naar hem toe
en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër
antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?’ - Handelingen 8: 29-31
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

In iets anders geloven dan jezelf vereist een zekere moed. Toch kunnen de mensen die vertrouwen op God je vertellen dat je juist door op Hem te bouwen meer moed en vrede in je hart zult vinden.