De opstanding van Dorcas

 

De opstanding van Dorcas

Petrus stuurde iedereen weg, waarna hij knielde om te bidden. Na het gebed draaide hij zich om naar
het lichaam en zei: ‘Tabita, sta op!’ Ze opende haar ogen, en toen ze Petrus zag ging ze rechtop zitten.
- Handelingen 9: 40 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Er is iemand die je hart kent en alles wat er zich afspeelt. En toch houdt Hij van jou.