Timotheüs bij Paulus

 

Timotheüs bij Paulus

Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord, houd vast aan het geloof en
aan de liefde die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede
dat je is toevertrouwd. - 2 Timoteüs 1: 13, 14   
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Geef vandaag liefde. Wees lief voor anderen. Wees lief voor je gezin. Wees lief voor God. Hij zal ervoor zorgen dat je genoeg liefde hebt en Hij geeft je er meer voor terug dan je ooit zou kunnen weggeven.