Timotheüs bij Paulus

 

Timotheüs bij Paulus

Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord, houd vast aan het geloof en
aan de liefde die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede
dat je is toevertrouwd. - 2 Timoteüs 1: 13, 14   
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Het is beter om een klein werkje goed te doen dan een grote klus half.