De vijf wijze meisjes

 

De vijf wijze meisjes

De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan
al uit.” De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen.
Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” - Matteüs 25: 8, 9
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Evolutie?
Waarom moeilijk doen als het ook in zes dagen kan!