Het verloren schaap

 

Het verloren schaap

‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de
negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij
het gevonden heeft? 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

In iets anders geloven dan jezelf vereist een zekere moed. Toch kunnen de mensen die vertrouwen op God je vertellen dat je juist door op Hem te bouwen meer moed en vrede in je hart zult vinden.