De verloren zoon (3)

 

De verloren zoon

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om
de hals en kuste hem.  “Vader,” zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u,
ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” - Lucas 15: 20, 21 
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

God bestaat echt hoor!
Ik heb hem vanochtend nog gesproken!