De Zaaier (1)

 

De Zaaier

Maar er waren ook zaadjes die in goede grond vielen en wel vrucht voortbrachten: ze schoten op
en groeiden en droegen vrucht. Sommige leverden het dertigvoudige op, andere het zestigvoudige
en weer andere het honderdvoudige.’ - Marcus 4: 8
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Als je door iemand te kort bent gedaan, zet het hem dan betaald door hem te vergeven. Dat is iets wat niet snel vergeten zal worden.