Jozef en Maria naar Bethlehem (2)

 

Jozef en Maria naar Bethlehem

Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet,
aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande
vrouw, die zwanger was. - Lucas 2: 4, 5
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

Als je door iemand te kort bent gedaan, zet het hem dan betaald door hem te vergeven. Dat is iets wat niet snel vergeten zal worden.