Het blijde nieuws aan de herders

 

Het blijde nieuws aan de herders

De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk
met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de
messias, de Heer. - Lucas 2: 10, 11
Kijk voor nog meer kleurplaten op www.gkvapeldoornzuid.nl

Afdrukken

In iets anders geloven dan jezelf vereist een zekere moed. Toch kunnen de mensen die vertrouwen op God je vertellen dat je juist door op Hem te bouwen meer moed en vrede in je hart zult vinden.