voorhof.jpg

Disclaimer

De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Zuid is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. 

Daarom kunnen aan de informatie op de pagina’s van de website van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Zuid geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Zuid geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Op de pagina’s van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Zuid zijn links opgenomen. De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Zuid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen.

Daarnaast behoudt de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn Zuid zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb.1999, 303), voor zover deze wet niet anders bepaalt.

Kleur- en bouwplaten

Alle kleur- en bouwplaten zijn bedoeld om binnen een niet-commerciële omgeving gebruikt te worden. Voor zover het de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Apeldoorn-Zuid bekend is, zijn alle platen met toestemming van de uitgever op de site geplaatst. Is er desondanks toch een kleurplaat zonder deze toestemming geplaatst, dan zal deze onmiddellijk verwijderd worden als zij daarvan in kennis wordt gesteld. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling de platen voor commerciële doeleinden te gebruiken. Alle platen mogen vrij gebruikt en gekopieerd worden voor clubs, kerken, scholen en voor gebruik thuis. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan materiaal van deze site zonder toestemming te publiceren in welke vorm en op welke wijze dan ook.

Het is beter om een klein werkje goed te doen dan een grote klus half.