orgel.jpg

Onderlinge hulpverlening in de gemeente

Met Onderlinge Hulpverlening in de gemeente wordt verstaan: het bieden van hulp aan gemeenteleden door andere gemeenteleden die (tijdelijk) in de problemen zitten.
Deze hulpverlening speelt zich af binnen de "diaconale gemeente". In zo'n gemeente is het bieden van hulp niet voorbehouden aan diaken, maar is hulpbetoon een opdracht aan heel de gemeente. De wijkdiaken vervult in zijn wijk een belangrijke rol bij het tot stand brengen van de hulpverlening. De vorm van hulpbetoon kan heel verschillend zijn.

Het kan gaan om:

  • bezoeken van zieken, bejaarden en alleenstaanden
  • verichten van huishoudelijk werk
  • administratieve hulp
  • emotionele steun, luisteren, adviseren, meevoelen, etc.

De diaconie coördineert de hulpverlening maar zal dat in nauwe samenwerking doen met de wijkcomités. Concreet betekent dit dat de wijkdiaken en de wijkvertegenwoordiger hierover regelmatig contact met elkaar hebben. De wijkvertegenwoordiger zal zorg dragen voor het verlenen van hulp.emotionele steun als luisteren, adviseren, meevoelen, etc.

Het doel

Het doel van deze samenwerking is om de diaconele gemeente te stimuleren en om op een snelle manier de vraag om hulp te kunnen aanbieden.

In principe wordt de hulp vanuit de eigen wijk gegeven. Ieder lid van onze kerk dan hierop een beroep doen door dit aan te geven bij zijn of haar wijkdiaken. De diaken zal dan met dit verzoek naar de wijkvertegenwoordiger van zijn wijk gaan. Die draagt er vervolgens zorg voor dat de hulp binnen de wijk wordt geboden.

Zolang je maar blijft volhouden kun je niet verliezen.