voorhof.jpg

Commissie Gemeente Opbouw

De CGO (Commissie Gemeente Opbouw) coördineert in brede zin die onderdelen van de gemeenteopbouw die niet door de kerkenraad of door andere kerkenraadscommissie worden uitgevoerd. Onder gemeenteopbouw wordt verstaan: het totale pakket aan activiteiten in de kerkelijke gemeente, dat nodig is voor het voluit Bijbels functioneren van de gemeente, tot eer van God en tot heil van de naaste. We denken hierbij aan het afgeronde project m.b.t. tot Bijbelstudie, het ontwikkelen van het welkomstboekje, e.d.

Activiteitenplan gemeenteopbouw:

 • Reguliere coördinatie (de veelomvattende reglementaire taken met CGO-overleg)
 • Bewaking en stimulering contact wijkcomités met wijkambtsdragers
 • Stimulering en wederzijdse aanvulling activiteiten binnen de wijken
 • Verbeteren introductie nieuwe gemeenteleden
 • Voorbereiden gemeentedag
 • Communicatie met gemeente via kerkpost
 • Evaluatie huidige stand van zaken en plannen voor gemeenteopbouw
 • Werkplan gemeenteopbouw 2010
 • Project “Leven in verbondenheid”
 • Plan vorming WMO binnen de gemeente + concretisering.
 • Gemeenteopbouw via onze website

Bovenstaande zaken zijn in opdracht van de Kerkenraad of vloeien voort uit activiteiten aan de CGO gedelegeerd.

Lid van de CGO zijn een voorzitter, een coördinator, een secretaris en afgevaardigden van de wijkcomite's.

Nieuw onderdeel is de WMO. Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Kort gezegd: 

 • Volgens de regering is het doel van de WMO: meedoen
 • Mensen moeten aan alle facetten van de samenleving mee kunnen doen, liefst op eigen kracht, anders met hulp van familie, vrienden, kennissen of buren
 • Burgers moeten meer aangesproken worden op hun eigen verantwoordelijkheid 
 • De gemeente krijgt een ondersteunende rol

Bovenstaande zaken zijn in opdracht van de Kerkenraad of vloeien voort uit activiteiten aan de CGO gedelegeerd.
 Lid van de CGO zijn een voorzitter, een coördinator, een secretaris en afgevaardigden van de wijkcomite's.

voorzitter/coördinator:

F. Meilof Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris:

D. Oosthuizen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkcomité

Een wijkcomité is binnen de wijk het verlengstuk van de wijkdiaken. Samen zorgen zij voor de onderlinge hulpbetoon in de wijk. Naast de bezoeken aan zieken, eenzamen, nieuwe leden of een ieder die een bezoekje op prijs stelt is er ook ruimte voor gezellig samen zijn als wijk. De organisatie van een wijkmiddag, een wijkmaaltijd etc. wordt ook gedaan door het wijkcomité.

Wees positief. Er zijn genoeg mensen die de negatieve kant van de zaak zien.