Kernpunten Beraadsvergadering van 22 oktober 2019

 

KERNPUNTEN uit het verslag van de vergadering Apeldoorns Beraad van Kerken

Op dinsdag 22 oktober 2019 heeft het Apeldoorns beraad van Kerken vergaderd.
De belangrijkste punten die aan de orde zijn gekomen, zijn:

Inhoudelijk gesprek n.a.v. de documenten ‘Van Vergaderen naar Ontmoeten’
Aan de hand van de “headlines van vergaderen naar ontmoeten” zijn ervaringen gedeeld in het persoonlijk benaderen van mensen. Van wij naar ik/jij. Het is een persoonlijk appel, waarbij luisteren een belangrijk element is om de ander de ruimte te bieden kenbaar te maken waar behoefte aan is. Het vraagt om vrijmoedigheid en levert veel bijzondere ervaringen op.
Bij het benaderen c.q. omgaan met jongeren en migranten zijn het niet wij die iets voor jongeren moeten bedenken c.q. organiseren. Jongeren moeten de ruimte én de kans krijgen zelf te ondernemen. Aan ‘wat kan ik voor jou doen?’ gaat vooraf: ‘er zijn’ zonder (verborgen) agenda.

De Vredesweek is als zinvol beleefd, de opkomst was redelijk goed. Gewaakt moet worden dat niet meerdere activiteiten op dezelfde dag c.q. tijd worden georganiseerd.

Er is enthousiasme om met de gezamenlijke kerken aandacht te geven aan 75 jaar bevrijding van Apeldoorn. Een werkgroepje gaat bezien of er op 17 april ’s avonds een bijeenkomst gehouden kan worden in de Grote Kerk.

Druk en stress zijn als onkruid. Wied het uit met Gods liefde en vrede.