Paasprogramma -Landelijke 3GK-kerkdiensten en Paasconcert

Goede vrijdag

Aanvang 19.30 uur

“Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, ging de Christus, onze Koning als een lam. Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha…”
Na Votum en groet zingen we dit lied van Sela mee tijdens de landelijke kerkdienst op Goede Vrijdag (19.30 uur) waarin ds. Kees Smit uit Kampen voorgaat.

Jezus’ avondgebed

Het onderwerp van de 5e landelijke kerkdienst waarin ds. Kees Smit, verbonden aan GKv Kampen-Noord en als Dovenpastor in dienst van het Interkerkelijk Dovenpastoraat, voorgaat is: Jezus’ avondgebed. Deze dienst wordt door LPB media i.s.m. CGK, NGK en GKv (3GK) uitgezonden op vrijdagavond 10 april 2020 om 19.30 uur vanuit de Eudokiakerk.

“Ken je het avondgebed ‘Ik ga slapen, ik ben moe’?

Dat gebed bid je niet om nooit meer wakker te worden. Je bidt het in vertrouwen dat God voor je zorgt. Ook door de nacht heen.
Het gebed eindigt met de blik op morgen”, zegt ds. Smit. “Jezus’ laatste woorden aan het kruis (Lucas 23,46) zijn: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn leven.’ Dat zijn woorden uit Psalm 31. Een psalm die je kunt bidden als avondgebed. Een psalm met de blik op morgen. Jezus’ avondgebed is ook een morgengebed. Vol vertrouwen op de nieuwe morgen.” En ds. Smit legt uit dat Jezus ons leert bidden. Jezus legt door zijn sterven op Goede Vrijdag een fundament onder ons bidden. “Blijf bidden. Vanuit alle nood. Ook vanuit de nood van de coronapandemie”, zegt ds. Smit. “God heeft ons gemaakt om te leven. Altijd leven samen met Hem. Wie op Jezus vertrouwt, wacht na elke nacht een nieuwe morgen. Zelfs na je laatste dag op deze aarde.”

Zaterdagavond

Oratorium Van Liefde Ongekend

Aanvang 20.00 uur

 “Het oratorium ‘Van Liefde ongekend’ vertelt over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus. Vanaf de intocht in Jeruzalem, zoals die in de Bijbel beschreven wordt, neemt de muziek je mee naar de hof van Getsemane, het verraad door Judas, de veroordeling, de kruisiging en het sterven van de Here Jezus”, vertelt dirigent Jorrit Woudt. “Maar waar de Mattheus Passion van J.S. Bach ophoudt met het lied ‘Wir setzen uns mit Tränen nieder’, gaat het oratorium “Van Liefde ongekend” echter verder. Er wordt ook gezongen van de opstanding van Christus op de derde dag en aan het eind klinkt het feestelijke slotkoor ‘Zoon van God, U wil ik danken!’ Het gaat hier om prachtige, indrukwekkende muziek die de diepgaande tekst fantastisch ondersteunt, afwisselt en uitdraagt. Omlijst met een fraaie PowerPointpresentatie, kunt u met hart en ziel dit Passie- en Paasoratorium zelf meebeleven!”
De muziek van dit Passie- en Paasoratorium is van de hand van Johan Bredewout en de teksten zijn verzorgd door Hans de Ruiter. Dit oratorium werd op 15 april 2011 uitgevoerd in het Muziekcentrum in Enschede. In het kader van het 45 jarig jubileum van GZK Laus Deo en is zaterdagavond 11 april om 20.00 uur mee te beleven.

Paasmorgen

Aanvang 10.30 uur

Bij God is er altijd een uitweg “In veel kerken werd de afgelopen periode over Exodus gepreekt. Ook de dagelijkse bijbelpodcast ‘Eerst Dit’ ging over Exodus. Daarom is het onderwerp van de preek op Paasmorgen: ‘Bij God is er altijd een uitweg zelfs bij de dood’”, zegt ds. Ruud de Boer. “Pas na tien plagen kon het volk Israël vertrekken maar bij de Rode zee. Als farao hen op de hielen zit, lopen ze weer vast. Maar God biedt een uitweg: een pad door de zee.” ds. de Boer preekt over Lucas 24: 1-12 en zegt: “Ook de leerlingen lopen vast. Ze lopen vast in hun denken nu Jezus dood is. Maar dan laat Jezus zich zien! Hij doorbreekt de dingen waar wij in vast kunnen lopen.” Deze 3GK-kerkdienst is te zien op zondagmorgen 12 april om 10.30 uur vanuit pas vernieuwde Petrakerk te Harderwijk.

Hoe te zien en te volgen?

Te volgen via www.beleefmee.nl  (ook zonder inlog), de Facebookpagina van Beleefmee.nl of het YouTube.

Wij wensen u allen gezegende Paasdagen!

Afdrukken E-mailadres

Mik zo hoog mogelijk. Laat je geloof nergens door beperken.