Beroep aangenomen door ds. Beute

Ds. J.M. Beute uit Leens heeft het beroep aangenomen

Met dankbaarheid en grote blijdschap willen we vertellen, dat ds. Marinus Beute van Leens het beroep naar onze gemeente, GKV Apeldoorn Zuid, De Voorhof, heeft aangenomen.

De gebeden van de gemeente om een nieuwe herder en leraar zijn verhoord. Na een vacante periode van bijna 6 jaar mogen we dv een nieuwe predikant verwelkomen.

We danken de Here voor Zijn zorg voor onze gemeente.

Hem komt alle lof toe.


Ds JM Beute

Afdrukken E-mailadres

In iets anders geloven dan jezelf vereist een zekere moed. Toch kunnen de mensen die vertrouwen op God je vertellen dat je juist door op Hem te bouwen meer moed en vrede in je hart zult vinden.