Interkerkelijk gebed voor Apeldoorn

Zondagavond 22 april 2018

Bidden voor Apeldoorn en omliggende dorpen

Vanaf 19.00 uur ontvangst met koffie en thee. 

Om 19.30 uur: aanvang gebed,  met speciale aandacht voor de jongeren. een extra ruimte voor aanbidding en voor creatief gebed.

Plaats: Berea Noord, Kruispunt, Zilverschoon 114 (Mheenpark) Apeldoorn

Berea Noord zou graag de jeugd er wat meer bij gebed betrekken. Vandaar dat na een gezamenlijk begin in drie ruimten gebeden wordt:

  • In de grote zaal aanbidding met muzikale ondersteuning door een interkerkelijk team
  • In de ontmoetingshal bidden in kleine groepjes, zoals we dat tot nu toe altijd doen
  • In de tussenruimte op een creatieve manier met gebed bezig zijn.

Nadien wordt de avond weer gezamenlijk afgesloten.

Met hartelijke groet,
namens Berea Noord: het Oudstenteam, Chris en Maja Berendsen en Joanne Kervel
namens het Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn: Theo van Vlijmen en Luc Cozijnsen

Afdrukken E-mailadres

Er is niets dat God niet begrijpen kan.