Over "Weet wat je gelooft" een kennisplatform voor kerken.

AKZ+ Weet wat je Gelooft

Weet wat je Gelooft is een online kennisplatform die predikanten, kader en gemeente toegang tot vorming en toerusting biedt.

Videolessen

200 videolessen, 100 docenten en een rijke variatie aan thema's: Weetwatjegelooft.nl biedt waardevolle bijbelse, theologische en praktische vorming en toerusting voor zowel kader als leden van kerken.
Videolessen op Weetwatjegelooft.nl zijn zowel voor persoonlijke vorming geschikt als voor toerusting van groepen.
Denk aan huis- en bijbelkringen, kerkenraadsvergaderingen, voorbereiding voor preken en meditaties, catechese, ondersteuning van pastorale en diaconale teams of persoonlijke (bijbel)studie.

Voor iedereen

Weetwatjegelooft.nl is er voor iedereen die zijn/haar inzicht in het geloof, kerkzijn en de Bijbel wil verdiepen: van student tot gepensioneerd, als betrokkene bij jeugdwerk, catechese of kerkenraadswerk in je gemeente of gewoon uit interesse.

De recente Basiscursus Pastoraat bijvoorbeeld wordt met enthousiasme ontvangen en ingezet voor de toerusting van (nieuwe) leden van kerkenraden en pastorale teams.

Gemeenteabonnementen:

Ondersteuning bij vorming en toerusting

  • Hoe rusten wij onze gemeenteleden toe voor hun taak in kerk en samenleving?
  • Hoe maken we de juiste keuze uit het enorme aanbod aan toerustingsmateriaal?
  • Hoe maken we dit materiaal toegankelijk voor iedereen?
  • En hoe houden we het betaalbaar

Herkenbare vragen voor elke kerkenraad.

Daarom is een gemeenteabonnement op Weetwatjegelooft.nl het overwegen meer dan waard. Gemeenteabonnementen geven alle gemeenteleden toegang tot alle videolessen voor € 250 tot maximaal € 950 per jaar, afhankelijk van de grootte van de gemeente.

Zie: www.weetwatjegelooft.nl 

Afdrukken E-mailadres

Geef vandaag liefde. Wees lief voor anderen. Wees lief voor je gezin. Wees lief voor God. Hij zal ervoor zorgen dat je genoeg liefde hebt en Hij geeft je er meer voor terug dan je ooit zou kunnen weggeven.