De grote vragen van jongeren

Inspiratieavond

Uit een recent onderzoek van ForumC blijkt dat alle hogeropgeleide jongeren van 18 tot 30 jaar in Nederland, zowel christelijk als niet-christelijk, grote vragen hebben over God, religie en wetenschap. Als er iets is, wat mensen in beweging zet, is het een goede vraag die het eigen leven raakt.

Uit een grootschalig onderzoek uit de Verenigde Staten bleek een aantal jaar geleden dat er zes belangrijke redenen waren waarom jongeren de kerk verlieten. Vier van hen hebben rechtstreeks te maken met vragen of het ontwijken ervan: de kerk is overbeschermend, het christelijk geloof wordt als oppervlakkig ervaren, kerken zetten zich af tegen wetenschap en de kerk is onvriendelijk ten opzichte van mensen met vragen en twijfels. Het is niet heel vreemd om te veronderstellen dat deze onderwerpen in Nederland ook leven en bijdragen aan kerkverlating door jongeren.

Hoe help je als ouder je zoon of dochter door het spanningsveld van het geloof en wetenschap te navigeren? Welke materialen zijn er voor jou als jeugdwerker beschikbaar om jongeren te helpen nadenken over geloof en wetenschap? Naast het ontwikkelen van een website organiseert ForumC in samenwerking met het Praktijkcentrum een inspiratieavond over ‘De grote vragen van jongeren’.

De inspiratieavond is bedoeld voor jongeren vanaf 15 tot en met 18 jaar, hun ouders en jeugdwerkers.

Groningen

Datum: 12 december 2017
Locatie: Oosterkerk, E. Thomassen à Thuessinklaan 1, 9713 JP Groningen

Wageningen

Datum: 8 januari 2018
Locatie: De Wagenburcht, Kastanjeweg 2, 6706 BE Wageningen

Tijden

19.30 - 21.30 uur

Prijs

€ 19,90 euro per persoon voor ouders en jeugdwerkers
€ 5,00 euro per persoon voor jongeren

Aanmelden

Aanmelden Ouders en jeugdwerkers
Aanmelden Jongeren

Naast de inspiratieavond over ‘De grote vragen van jongeren’ is er ook nog een inspiratieavond waarin een college wordt gegeven over geloof en wetenschap. Klik hier voor meer informatie. Voor beide inspiratieavonden moet je jezelf aanmelden. Dus ben je van plan om beide inspiratieavonden te bezoeken, meld je dan voor beide inspiratieavonden aan!

Afdrukken E-mailadres

Er bestaat geen groter geluk dan het kennen van Gods liefde en Zijn vergeving.