Meer aandacht voor themadiensten in het nieuwe jaar.

Meer aandacht voor bijzondere kerkdiensten

In het kerkelijk jaar zijn er verschillende themadiensten. Zo zijn er diensten in het kader van de Stille week bijvoorbeeld.
Maar er zijn er meer, zoals de bekende Michazondag. De Commissie Eredienst wil meer aandacht gaan geven aan deze bijzondere diensten en vaker aansluiten bij landelijk gehouden themaweken en themadiensten. Te denken valt aan de Week van het Gebed of de Vredesweek. Het kan geen kwaad om daar bij stil te staan.

In onze contacten met de CGK en NGK, maar ook met het Apeldoorns Beraad van Kerken, komen we steeds vaker in aanraking met deze themadiensten.
Wij als vrijgemaakt Gereformeerde Kerk kunnen daar op onze eigen wijze, vanuit onze eigenheid, zelf invulling aan geven. En dat wil de Commissie Eredienst gaan bevorderen en doen. Niet alleen maar oog hebben voor onszelf, maar ook voor de wereld om ons heen. Dat is immers de opdracht van onze Heer. Die aandacht begint met te bidden voor en na te denken over wat er in de wereld plaatsvindt.

Wij zullen dus in de toekomst daar op gepaste wijze aandacht voor gaan vragen en u vragen er aan deel te nemen. Daarnaast zullen we vaker predikanten verzoeken om in het kader van een dergelijke themazondag of themaweek een preek te houden.

Via deze website en de agenda wordt u op de hoogte gehouden als er een bijzondere invulling van een kerkdienst staat te gebeuren.

Afdrukken E-mailadres

Het is beter om een klein werkje goed te doen dan een grote klus half.