De cursus "Nieuwe Testament" gaat verder

"De overwinnende namen van onze Heiland"

Onder deze titel gaat de CursusNT verder in het najaar van 2015 en het voorjaar van 2016. Deo Volente zal prof. dr. J. van Bruggen dan (weer) als docent optreden.

In het voorjaar van 2015 is er uitgebreid aandacht besteed aan het bijbelboek Hebreeën, onder leiding van dr. H.R. van de Kamp. De komende twee modules zijn gericht op de namen van onze Heiland. Zijn namen zijn heel bekend, maar door het intense gebruik ervan hebben ze soms veel van hun oorspronkelijke glans verloren. Luisterend naar evangelisten en apostelen kunnen we die namen weer zien oplichten.

Bij de module in het najaar van 2015, die in oktober zal starten, zal er aandacht zijn voor 'Veelbelovende namen' met de onderwerpen:

  1. Jezus, De Zoon van de mens, redding voor de mensheid
  2. Christus, Zoon van God, redding van de schepping
  3. Heer der heren, de Zoon van David, redding voor de geschiedenis

Zie voor uitgebreidere informatie - waaronder de cursusdata in Groningen, Apeldoorn en Ridderkerk - de website van de cursus: www.cursusnt.nl . Daar kunt u zich ook aanmelden voor deelname, uiteraard zolang er in een cursusplaats nog ruimte is.

Afdrukken E-mailadres

Wees positief. Er zijn genoeg mensen die de negatieve kant van de zaak zien.