Gezamenlijke actie kerken uit de Maten "Vakantiegeld Samen Delen"

Vakantiegeld Samen DelenAl weer voor de vierde keer wordt er in de wijk De Maten te Apeldoorn, de actie Vakantiegeld Samen Delen gehouden. Een actie met twee doelen: bewustwording van de grote, groeiende verschillen in inkomen in onze samenleving en vervolgens praktische solidariteit.

In mei ontvangen veel mensen vakantiegeld. Dat bedrag hangt af van het maandinkomen. Hoe hoger het maandloon, hoe meer vakantiegeld. Wie het hele jaar van een minimuminkomen moet rondkomen, kan vaak van het kleine beetje vakantiegeld niet op vakantie. Ook andere nodige extra uitgaven zoals een wasmachine of computer kunnen dan een groot probleem veroorzaken.
Daarom nodigen we iedereen die ruim vakantiegeld ontvangt uit om te delen met een buurtgenoot die weinig of niets heeft.

Actie 2015

De werkgroep is druk bezig om de actie van 2015 voor te bereiden en dat is niet voor niets, want veel mensen hebben structurele financiële problemen. Komende zondag zal er meer informatie over deze actie te vinden zijn in uw postvak, maar we brengen deze nu vast even onder uw aandacht.
De actie zelf wordt gehouden in mei en juni, de periode dat veel mensen vakantiegeld ontvangen. We zorgen ervoor dat het geschonken geld op de goede adressen terecht komt, met waarborg van privacy en zorgvuldigheid.

Uitbreiding Vakantiegeld Samen Delen

Voorgaande jaren werd de actie door De Drie Ranken georganiseerd. Sinds vorig jaar doet ook De Basis mee en dit jaar is de werkgroep verder uitgebreid met Berea De Maten en GKV De Voorhof om de actie in de Maten vorm te geven.
Door de stijgende bekendheid van de actie, groeit het aantal aanvragen gestaag. Dat verwachten we ook voor dit jaar weer. Mensen hebben vertrouwen gekregen in deze actie vanuit de kerken. Met de versterking en uitbreiding naar meer geloofsgemeenschapen in de Maten hopen we dat er nog meer betrokkenheid ontstaat op mensen in armoede.
Naast de Maten wordt de actie dit jaar voor de tweede keer gehouden in Zuid en voor het eerst in Ugchelen. Nog meer wijken van Apeldoorn willen het volgend jaar gaan oppakken. Dat is goed nieuws!

Namens de werkgroep in De Maten,
Arno de Ruiter

Zie ook: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl/

Afdrukken E-mailadres

Er is iemand die je hart kent en alles wat er zich afspeelt. En toch houdt Hij van jou.