AKZ+ Wekelijks een publiekscollege over Bijbel, geloof, kerk en theologie.

AKZ+ Theologie voor iedereen

AKZ+ organiseert wekelijks publiekscolleges over Bijbel, geloof, kerk en theologie vanuit de overtuiging dat theologische bezinning richting kan geven aan geloven en leven vandaag. De colleges zijn te volgen in de collegezaal, worden live uitgezonden via internet en zijn nadien als video terug te kijken.  AKZ+ is een gezamenlijk project van de Theologische Universiteit Apeldoorn, de Theologische Universiteit Kampen en hogeschool Viaa te Zwolle.

Volg ze in de collegebank, of thuis via internet.

Probeer AKZ+ nu 1 maand gratis en vrijblijvend!

Serie 66 boeken, 1 Bijbel

15 april Openbaring, een open boek? Wegwijs in het laatste Bijbelboek
Docent: dr. Henk van de Kamp
20 mei Paulus en Korinthe. Apostel en gemeente in gesprek
Docent: dr. Myriam Klinker-De Klerck
Serie Nederland participatieland?
22 april Nederland participatieland? De transities en de praktijk
Docent: dr. ir. Marja Jager-Vreugdenhil
3 juni Sociale wijkteams in de praktijk. Vormen zij de sleutel voor meer participatie?
Docent: Drs. Christel van Til-Teekman
1 juli Kerken in de participatiesamenleving
Docent: Jeanette Slendebroek-Meints MSc
Serie Om de oude wereldzee
13 mei Het Joodse probleem – Kuyper over de omgang met religieuze minderheden
Docenten: prof. dr. George Harinck en rabbijn Lody B. van de Kamp (BEd.)
27 mei Nabij God te zijn – Mystiek als Kuypers antwoord op de Islam
Docenten: prof. dr. George Harinck en dr. Mohamed Ajouaou
10 juni De Islamitische Staat – Kuyper en het fundamentalisme
Docenten: prof. dr. George Harinck en drs. Gert-Jan Segers
24 juni De Russische ziel – Kuypers visie op de Oosterse Orthodoxie
Docenten: prof. dr. George Harinck en drs. Jos Colijn

Serie Kerk&Missie

28 mei Verstrooid en uitgezonden. Missionair denken voor kleine gemeenschappen
in een seculiere cultuur (1)
Docent: prof. dr. Stefan Paas
17 juni Verstrooid en uitgezonden. Missionair denken voor kleine gemeenschappen
in een seculiere cultuur (2)
Docent: prof. dr. Stefan Paas

AKZ+ speciaal

10 april Studiedag Schepping als lichtkring om het kruis. Met dr. Bram van de Beek in
gesprek over de scheppingsleer
Met o.a. prof. dr. Bram van de Beek, prof. dr. Eep Talstra, dr. Dolf te Velde, dr.
Hans Schaeffer
25 aug. Start Tweejarige cursus Nieuwtestamentisch Grieks
Docent: Drs. Mieke Brink-Blijdorp

Meer informatie en aanmelding: www.akzplus.nl

Afdrukken E-mailadres

Als je iemand wilt laten zien dat je om hem geeft, geef hem dan je tijd.