Vernieuwd AKZ+ brengt theologie dichtbij!

AKZ+ wil met haar colleges theologie voor geïnteresseerde christenen een groter en jonger publiek bereiken. Projectleider dr. William den Boer: 'De waardevolle theologische kennis die wij in huis hebben, delen we graag met een groot publiek. Toch bleken er nog een paar drempels te bestaan. Die hebben we nu weggehaald. Vandaar ons nieuwe motto: "Theologie dichtbij. Voor iedereen."

akz+ Theologie dichtbij en voor iedereen

AKZ+ is een project van de Theologische Universiteiten van Apeldoorn en Kampen en van Viaa, Gereformeerde Hogeschool te Zwolle. Op haar doordeweekse collegeavonden in Apeldoorn, Kampen of Zwolle trok AKZ+ sinds de start in 2010 vele honderden cursisten. William den Boer, die drs. Janneke Burger-Niemeijer in september opvolgde als projectleider: 'Dat zegt wel iets over de kwaliteit, de gedegen opzet en vakkundige docenten, een combinatie die aanslaat. Het ging echter toch knagen dat die relevante colleges voor relatief weinig cursisten bereikbaar waren. Studenten en ouders van jonge gezinnen bijvoorbeeld moesten het laten afweten, vanwege de prijs van 35 euro per college, de afstand of het tijdstip. Dus daar wilde ik graag wat op verzinnen.'

Trend

De nieuwe aanpak sluit aan bij moderne trends op onderwijsgebied: alle colleges, zo'n 40 tot 50 per jaar, worden live gestreamd, zodat iedereen waar ook ter wereld ze kan volgen. Wie het college heeft gemist, kan het later per video terugkijken. Locatie en tijdstip vormen zo geen belemmering meer. Bovendien biedt deze aanpak allerlei nieuwe mogelijkheden, zoals het volgen van colleges met een groep vrienden of met de bijbelstudiekring.

Lage tarieven

De tarieven gaan drastisch omlaag. Betaalden cursisten tot nu toe gemiddeld 175 euro voor een serie van vijf colleges, voortaan heeft iedereen voor 150 euro per jaar of 15 euro per maand toegang tot alle colleges én tot de groeiende database met video's. Studenten aan hogescholen en universiteiten betalen 45 euro per jaar. Voor kerkelijke gemeenten of organisaties die de toerusting van hun leden willen stimuleren, is er de mogelijkheid een groepsabonnement af te sluiten. Hun leden betalen evenals studenten 45 euro per jaar.

Gevarieerd programma

Met het nieuwe programma voor 2015 laat AKZ+ meteen zien waar ze voor staat: kwaliteit, relevantie en variatie. Aansluitend bij de jaarlijkse maand van de spiritualiteit staan in januari en februari drie colleges in een meerjarige serie over christelijke spiritualiteit op het programma. De serie Cultuur&Samenleving start met een college van dr. Bart Jan Spruyt over de achtergrond van allerlei actuele discussies waarin de wil van de meerderheid en de consequenties daarvan voor religieuze minderheden een rol speelt – zoals die over de gewetensbezwaarde ambtenaar, de rituele slacht en het bijzonder onderwijs. Dit college biedt inzicht in de achtergronden van al deze debatten, en in de houding die christenen hierin zouden moeten of kunnen innemen.

In de apologetische serie Verantwoord Geloven geeft dr. Maarten Kater in februari college over feit en/of fictie van Jezus' opstanding. Dezelfde maand is neurowetenschapper prof. dr. André Aleman te gast in de serie Geloof&Wetenschap over 'God en ons brein'. In deze serie – die zich speciaal richt op christenstudenten – geven jaarlijks vier christenen die werkzaam zijn in de wetenschap inzicht in de manier waarop zij geloof en werk combineren.

In de serie 66 boeken, 1 Bijbel passeren de komende jaren alle Bijbelboeken de revue. Bijbelwetenschappers bespreken de context, boodschap en vertolking van de Bijbelboeken. Onder meer een serie Christelijk geloven (over systematisch-theologische thema's) en een serie over de uitdaging voor kerken en christenen van de Participatiemaatschappij zijn nog in voorbereiding.

Gratis proberen

Een speciale actie maakt het mogelijk om in 2015 een maand lang vrijblijvend en gratis kennis te maken met de colleges van AKZ+.
Zie www.akzplus.nl

Afdrukken E-mailadres

Wat je weggeeft kun je niet meer verliezen.