Eindtermen Catechese Onderwijs beschikbaar als download.

De kerkenraad heeft besloten tot het opstellen van eindtermen voor het catechese onderwijs.
De reden daarvoor was dat in de afgelopen jaren keer op keer duidelijk werd dat er hiaten zaten in de kennis van catechisanten of dat de kennis in haar geheel tekort schoot.
Door deze eindtermen wil de Kerkenraad voorkomen dat dit zich weer herhaalt, daargelaten dat de individuele catechisant, door allerlei oorzaak, in kennis kan achterblijven.

Wat zijn eindtermen?

Eindtermen zijn een beschrijving van wat catechisanten aan het eind van hun "catecheseloopbaan", dus voordat ze aan de Belijdeniscatechisatie beginnen, moeten kunnen en kennen.

De Eindtermen downloaden:

Afdrukken E-mailadres

Geef vandaag liefde. Wees lief voor anderen. Wees lief voor je gezin. Wees lief voor God. Hij zal ervoor zorgen dat je genoeg liefde hebt en Hij geeft je er meer voor terug dan je ooit zou kunnen weggeven.