Start van "De Tas" een diaconaal hulpprogramma van De Voorhof

De taak van de diaconie is onder andere om gemeenteleden te stimuleren naar elkaar om te zien. Er kan sprake zijn van ziekte, werkloosheid, armoede of eenzaamheid bij gemeenteleden.

Wij, de diakenen, hebben het plan opgevat om een project te introduceren waarmee u als gemeentelid heel concreet uw broeder en/of zuster kunt helpen. We noemen dit project: 'De Tas'.

Het idee is, dat wij in de hal van de kerk een grote boodschappentas plaatsen waar u diverse levensmiddelen in kunt doen. Het gaat hier dan uiteraard om houdbare producten, zoals koffie, thee, een blik soep, koekjes, chocolade, etc. Wij zullen deze producten vervolgens verdelen over de gemeenteleden die dit goed kunnen gebruiken.

Hierbij denken we aan hen die ondersteuning van de diaconie ontvangen en ook aan gemeenteleden die het op een andere manier moeilijk hebben.
U kunt 'De Tas' elke 1e zondag van de maand in de hal van de kerk mee helpen vullen. (Dit valt gelijk met het koffiedrinken en elkaar ontmoeten na de ochtenddienst.)

We willen starten met 'De Tas' op zondag 4 mei!
Op deze manier kunnen we als gemeente op een praktische manier wat extra aandacht en steun aan de gemeente(leden) geven in moeilijke tijden.

Namens de diakenen alvast bedankt voor uw bijdrage.

Lees meer over de diaconie >>>

Afdrukken E-mailadres

Er is niets dat God niet begrijpen kan.