Evangelisatie? Wat is dat eigenlijk?

evangelisatie GKV Apeldoorn

Evangeliseren is heel simpel. Het is gewoon christen zijn. Leven zoals God dat graag wil, omdat je Hem kent en Zijn wil graag doet. Leven met God, omdat je met Hem een relatie hebt.
En dan gun je andere mensen deze relatie met God ook graag!
Natuurlijk lijkt je relatie met God soms erg eenzijdig. Het is er tenslotte één van afhankelijkheid, en jezelf niet zo belangrijk vinden. Een relatie van vooral ontvangen en weinig te geven hebben. Van onrustig zijn en toch je rust zoeken bij God.
Dingen die voor een ander vaak maar weinig zichtbaar zijn. En dan alleen voor mensen in je naaste omgeving met wie je een band hebt.
Daarom is Evangeliseren vooral iets wat speelt in je onmiddellijke omgeving, met mensen die je al lang kent.

Maar...

Wij denken bij Evangelisatie aan folderen, Bijbelcursussen en moeilijke gesprekken. En juist níet aan onze omgeving en aan onze kennissen. Vreemd eigenlijk. Want Paulus schrijft: U bent zelf de boodschap. Een boodschap die de Heilige Geest in de harten van mensen grift. Zoals Jezus zichzelf gaf als de Weg, wil God graag dat Zijn kinderen reiswijzers zijn van de Weg. Reiswijzers voor mensen in je dagelijkse omgeving. Daarom staat er misschien ook: Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart, om het te doen.

Tot geloof komen is een proces

Er zijn nogal wat niet-christenen in onze omgeving. Het zullen er in Apeldoorn misschien iets minder zijn dan in Amsterdam, maar toch. Alle mensen, christenen en niet-christenen gelijk, zijn onderweg in hun leven, onderweg door de tijd. En God zelf is bij de reis van al deze mensen aanwezig. Hij begon al door 'ons te weven in de schoot van onze moeder'. Maar helaas, niet iedereen is onderweg met God.
 
De gemiddelde Nederlander weet best iets van God. Maar het is niet genoeg om te weten wie God is. Nicodemus -en die wist heel wat-, kreeg het te horen: Je moet wedergeboren worden, in water en Geest. Iedereen moet bekeren en veranderen. En na die bekering? Dan ben je een burger van het Koninkrijk van God!
 
Je kunt eigenlijk wel stellen dat alle mensen asielzoekers zijn of waren. Maar gelukkig laat God mensen Zijn rijk graag binnen. En na je aanvraag krijg je van Hem meteen een status. Iets wat in de hemel heel wat sneller gaat dan in Nederland, trouwens. Dat is wedergeboorte: een nieuw paspoort krijgen én een nieuwe status: de K-status.

Kind-status

Vreemd eigenlijk. Burgers die meteen kinderen worden van de Koning. Een burger moet vooral een inburgeringcursus doen en de rechten en plichten van burgers leren. Nieuwe normen en waarden leren hanteren. Van kinderen wordt iets anders gevraagd: liefde voor de Vader, liefde voor de andere leden van het gezin en liefde voor de mensen die God wél gemaakt heeft, maar nog geen kind-status hebben.
God vraagt van Zijn kinderen wat Hij ook van zichzelf vraagt. Het blijkt een zacht juk: hou van de mensen om je heen als van jezelf. Doe voor hen wat je graag voor jou gedaan zou zien. Daarom zegt Jezus ook: Ga er op uit, maak mensen tot mijn volgelingen. En als ze dat zijn, doop ze dan, en maak van hen medeleerlingen...
Ga met een kennis onderweg, zoals Ik onderweg ben gegaan met jou!

Evangelisatie is: 

"De ene bedelaar die de andere bedelaar vertelt waar hij brood gekregen heeft. We eten immers allemaal “genadebrood”.


God is er altijd. Ook voor jouw?

Wees positief. Er zijn genoeg mensen die de negatieve kant van de zaak zien.